faq

Frequently asked questions

1) What are the prerequisites to participate in Build On, Vietnam 2021?  Điều kiện để tham gia “Build On, Vietnam 2021” là gì?


Your team should include technical members who have an ability to build technology prototypes using web/mobile/data skills, and members with business acumen to design creative new solutions. Đội thi nên bao gồm các thành viên có khả năng xây dựng nguyên mẫu công nghệ sử dụng các kỹ thuật website, thiết bị di động và dữ liệu. Bạn cũng sẽ cần những thành viên nhạy bén trong kinh doanh để đưa ra các giải pháp mới và sáng tạo. Nếu không có nền tảng hiểu biết về kỹ thuật, bạn sẽ được tham gia các khoá đào tạo cần thiết.
2) How should I register? Thủ tục đăng kí thi như thế nào?


Registrations will open in early July 2021. Once we receive your registration, we will notify you via email of the next steps moving forward. Register at https://form.jotform.com/211824876562463

Thời hạn nhận đơn đăng kí từ ngày 05-20/07/ 2021. Sau khi nhận được đơn đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi email hướng dẫn bạn các bước tiếp theo.
4) How much commitment would me and my team need to put in? Tham dự cuộc thi này mất bao lâu?


You’ll need to attend the workshop for two days virtually. If you miss any segments, we will provide a recording you can reference. Afterward, you and your team will be working on the proposal remotely for submission. If we shortlist your team for prototype development, there will be 2 weeks of mentorship from the challenge owners. If selected as the top team for that challenge statement, you will proceed to the finale. Thời gian cho các hội thảo trực tuyến của AWS là hai (02) ngày. Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trong các buổi hội thảo này, Ban tổ chức sẽ cung cấp file ghi âm để bạn tham khảo. Sau đó, đội của bạn sẽ làm việc trực tuyến để đệ trình bản đề xuất. Nếu bản đề xuất này được duyệt để phát triển nguyên mẫu, bạn sẽ cùng mentor làm việc trong 2 tuần nữa. Nếu được lựa chọn là đội đứng đầu của mỗi đề thi, đội của bạn sẽ đi tiếp vào vòng chung kết.
5) What are the prizes for Build On, ASEAN 2021? Giải thưởng cho “Build On, Vietnam 2021” là gì?


All participants will receive a certificate of participation.

At each company finale, the winning teams will receive*:

• Champion team: US $1500 worth of gift card or shopping vouchers

• 1st Runner Up: US $1000 worth of gift card or shopping vouchers

• 2nd Runner Up: US $500 worth of gift card or shopping vouchers ​

• Any additional prizes provided by the company will be at the company’s sole discretion. ​

The top 6 shortlisted teams per company will also gain networking opportunity with companies for potential internships or employment at the company's sole discretion.

Tất cả những người tham gia sẽ nhận được giấy chứng nhận từ AWS.

Tại đêm chung kết, các đội chiến thắng sẽ nhận được:

• Đội vô địch: Thẻ quà tặng hoặc phiếu mua hàng trị giá 1.500 USD

• Đội nhì: Thẻ quà tặng hoặc phiếu mua hàng trị giá 1000 USD

• Đội ba: Thẻ quà tặng hoặc phiếu mua hàng trị giá 500 USD

• Các giải thưởng có giá trị khác từ các đơn vị tài trợ.

Sáu (06) đội thi trong danh sách chung kết của mỗi nhà tài trợ cũng sẽ nhận được cơ hội tuyển dụng toàn thời gian hoặc thực tập tại các đơn vị này.
6) Can I take part in more than one challenge? Thí sinh có thể lựa chọn nhiều đề thi hay không?


No. Each team can only choose one challenge statement to work on. Please do not combine different challenge statements into one proposal or solution. Không. Mỗi đội thi chỉ có thể chọn một đề thi. Vui lòng không kết hợp các đề thi khác nhau thành một đề xuất hoặc giải pháp kinh doanh.
7) How do I use AWS Cloud services for building my prototype? Làm cách nào để sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây AWS để phát triển nguyên mẫu sản phẩm?


We will provide all shortlisted teams with AWS Promotional Credit, which you can use to build prototypes. Your assigned team of mentors will provide coaching and support for your build. We expect participants to have coding skills and the ability to build technology prototypes. Chúng tôi sẽ công bố danh sách các đội trong vòng chung kết được cấp AWS Promotional Credits để sử dụng cho quá trình phát triển nguyên mẫu sản phẩm. Các mentor sẽ tư vấn và hỗ trợ cho quá trình phát triển. Chúng tôi mong muốn thí sinh có kinh nghiệm lập trình và khả năng xây dựng các nguyên mẫu công nghệ.
8) What are the event timelines? Lịch trình của cuộc thi là gì?


Please refer above in the timeline section above for the dates. Vui lòng tham khảo phía phần “Lịch trình” ở trên để nắm được thông tin.
9) What are the Terms and Conditions of this event? Các điều khoản và Điều kiện của cuộc thi này là gì?


Kindly refer to the Terms and Conditions (T&Cs) of Build On, Vietnam 2021 here. Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của “Build On, Vietnam 2021” tại đây.
3) Can we form a team consisting of different schools? Chúng tôi có thể thành lập một đội gồm thành viên từ các trường khác nhau được không?


Yes, as long as they are above 16 years old and are current students at institutions. Bạn có thể thành lập một đội như vậy miễn là các thành viên trên 16 tuổi và đang là học sinh, sinh viên ở các trường tại Việt Nam.
10) Can Vietnamese students studying abroad apply to “Build on, Vietnam 2021”? Học sinh Việt Nam đang học ở các trường học tại Mỹ, Anh, Australia... có thể đăng kí tham dự cuộc thi “ Build on,Vietnam 2021” được không?


No, they can’t. Only students currently studying at Vietnamese schools and universities are eligible to apply. Câu trả lời: Không. Cuộc thi này chỉ dành cho các thí sinh đang theo học tại các trường ở Việt Nam mà thôi.